سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صابر امیراعلایی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
عبدالامیربک خوشنویس – آاستادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تجربی جریان آشفته دو سیلندر مربعی پهلو به پهلو با اعدد رینولدزهای۱۸۸۰۰ و Re=9400 پرداخته شده است. به منظور ایجاد جریان سیال در این آزمایشات از تونل باد وبرای اندازه گیری مشخصه های جریان از دستگاه جریان سنج سیم داغ استفاده شده است. دو مدل سیلندر مربعی با گوشه های پخ زده بکار رفته از جنس پلکسی گلاس با قطرهای هم اندازه به قطر ۱۵ میلی متر است. نتایج نشان می دهد که در ایستگاههای اول ماکزیمم شدت اغتشاشات ناشی از هر دنباله در محدوده گرادیان سرعت متوسط وجود دارد و با افزایش T/d اختلاف ماکزیمم و مینیم در هر دنباله کاهش می یابد تا اینکه در هر دنباله دو قله ماکزیمم شدت اغتشاشی به یک قله کاهش می یابد.و نمودارهای اغتشاشات و دنباله نسبت به رینولدزهای مختلف حساسیت کمتری دارند و می توان از این تغییرات صرفنظر نمود و نیز با کاهش T/d از ۵ به ۳ ضریب پسا کامل جفت سیلندر افزایش می یابد و ضریب پسا ترکیبی سیلندرها با آرایش پهلو به پهلو کمتر از مجموع سیلندرهای تنها می باشد و همچنین در این فاصله ها گردابه ی anti-phase حاکم و غالب است.