سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پژمان کاظمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
مرتضی تقی پور – کارشناسی ارشد
تورج محمدی – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق امکان استفاده ازفرایند تقطیر غشایی بمنظور جداسازی آب از محلول آب مونواتیلن گلیکول مورد بررسی قرارگرفت فاکتورهای مختلفی که بربازدهی فرایند تقطیرغشایی تحت خلا و کیفیت محصول بدست آمده تاثیردارند با استفاده ازغشای پلی تترافلوئورواتیلن مورد بررسی قرارگرفتند برای انجام آزمایشات ازروش طراحی آزمایش تاگوچی استفاده شد میزان بازده جداسازی آب بعنوان پاسخ سیستم بررسی شد براساس نتایج بدست آمده دمای خوراک بیشترین تاثیر را برروی بازده جداسازی آب دارد همچنین با افزایش دما خوراک کاهش غلظت خوراک کاهش شدت جریان و فشارخلا میزان بازده جداسازی آب افزایش یافت دربهترین شرایط عملیاتی شامل غلظت مونواتیلن گلیکول ۳۰wt% دما ۶۰درجه سانتیگراد فشارخلا ۳۰mbar و شدت جریان خوراک ۶۰L/h بازده جداسازی آب برای غشا پلی تترافلوئورواتیلن ۹۸/۵۴ بدست آمد.