سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صنیعی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
عبدالعلی حقیری – دانشجوی دکتری هوافضای دانشگاه امیرکبیر
سجاد درستی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

برهمکنش میان شوک و لایه مرزی تاثیر بسزایی برروی توزیع فشار و به تبع آن اندازه نیروها و ممانهای آیرودینامیکی وارده براجسام پرنده دررژیم گذرصوت دارد در رژیم گذرصوت رشد لایه مرزی و به تبع ان افزایش ضخامت جابجایی لایه مرزی عامل اصلی و تعیین کننده موقعیت شوک تشکیل شده برروی سطوح آیرودینامیکی پروازی دراین رژیم محسوب می گردد با توجه به اینکه رشد لایهمرزی تابعی از عدد رینولدز جریان ازاد و نیز موقعیت گذار لایه مرزی از حالت آرام به آشفته است به نظر می رسد که عدد رینولدز جریان آزاد و دیگر پارامترهای دخیل در رشد و نیز موقعیت گذار لایه مرزی تعیین کننده موقعیت تشکیل شوک برروی سطوح آیرودینامیکی و به عبارت دیگر تعیین کننده اندازه نیروها و ممان های آیرودینامیکی وارده بریک جسم در رژیم گذرصوت می باشند. دراین مقاله به بررسی کیفی نقش عدد رینولدز دراندازه نیروها و ممانهای آیرودینامیکی وارد برمدل AGARD-B به عنوان مهمترین و معتبرترین مدل مرجع در تستهای تونل باد انجام شده در رژیم گذرصوت پرداخته شده است.