سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک محبی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
کمال عباسپورثانی –
محمد لایقی – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله انتقال حرارت اجباری نانوسیال نقره آب در جریان آرام داخل لوله پره دار با دمای ثابت دیواره بصورت تجربی بررسی شده است تغییرات مقدار گرمای انتقال یافته به محیط اطراف درلوله های پره دار مختلف و غلظت های مختلف ذرات نانودرسیال پایه مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بررسی ها بیانگر افزایش قابل توجه مقدار گرمای انتقال یافته از داخل لوله به بیرون یا پره دار شدن لوله می باشد و این افزایش در انتقال حرارت با کاهش فاصله پره ها و افزایش تعداد آنها برروی لوله بیشتر می شود بطوریکه با افزایش تعداد پره ها از لوله ساده به لوله با بیشترین تعداد پره (S=1.2mm مقدار Q لوله پره دار نسبت به لوله ساده تا ۵۵/۶۸% افزایش می یابد که بیانگر افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی با افزایش سطح انتقال حرارت است همچنین با افزایش نانوذرات به سیال پایه مقدار گرمای مبادله شده نیز افزیاش می یابد و این بهبود درانتقال حرارت با افزایش کسرحجمی نانوذرات بیشتر می شود.