سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پوریا رحیمی تیرانداز – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صادقی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
رحمت ستوده قره باغ – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

روش های نوین در ارتقا کیفیت نفت خام و تبدیل اجزای سنگین نفت به اجزای سبک تر مانند پرتو افکنی الکترونی، اشعه گاما و اشعه ایکس؛ امروزه نسبت به روش های قدیمی تر نظیر کراکینگ گرمایی و کاتالیستی مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. کارهای تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، مزایای استفاده از این روش های نوین را تایید می نمایند. در این نوشتار لزوم ارتقای کیفی نفت بیان شده و مزایا و معایب روش های مختلف بیان گشته و در ادامه اثرات روش پرتو افکنی الکترونی بر کاهش گرانروی و افزایش درجهAPI به عنوان دو فاکتور مهم کیفیت نفت خام مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت از یک مدل ریاضی جهت پیش بینی میزان گرانروی بر پایه API در دماهای مختلف استفاده شده و در نهایت مقادیر حاصل از مدل مذکور با نتایج واقعی، مورد مقایسه قرار گرفته است