سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فرد – دانشگاه علم و صنعت ایران
امین خرم پناهی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بال حاوی فن یک طرح منحصر به فرد است که تفاوت عمده ی آن با بال های متداول، قرارگیری یک فن با جریان متعامد در لبه ی حمله و در امتداد دهانه ی بال است. مهم ترین قابلیت این بال توانایی تولید نیروی برآی زیاد در سرعت های پرواز کم و نیز تولید نیروی جلوبرنده به واسط هی چرخش فن است. در این مقاله اثر زاویه خارجی و تعداد پر ههای فن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل حاوی فن به صورت تجربی بررسی شده است. آزمایش ها نشان می دهد که به ازای زاویه خارجی ۳۰ درجه نسبت به دو زاویه ۱۵ و ۴۵ درجه ی پره ها، بال دارای بیشترین ضریب برآ، کمترین ضریب پسا و بیشترین مقدار ضریب گشتاور است. هم چنین افزایش تعداد پر هها از ۱۲ عدد به ۲۴ عدد سبب افزایش ضریب برآ، کاهش ضریب پسا و افزایش مقدار ضریب گشتاور شده است.