سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فرد – تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران
امین خرم پناهی – تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بال حاوی فن یک طرح منحصربهفرد است که تفاوت عمدهی آن با بالهای متداول، قرارگیری یک فن با جریان متعامد در لبه ی حمله و در امتداد دهانه بال است. مهمترین قابلیت این بال توانایی تولید نیروی برآی زیاد در سرعتهای پرواز کم و نیز تولید نیروی جلوبرنده به واسطهی چرخش فن است. در این مقاله اثر تعداد پرهها و زاویه خارجی پرههای فن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل حاوی فن به صورت تجربی بررسی شده است. آزمایشها نشان میدهد که افزایش تعداد پرهها از ۱۲ عدد به ۲۴ عدد سبب افزایش ضریب برآ، کاهش ضریب پسا و افزایش مقدار ضریب گشتاور شده و به ازای زاویه خارجی ۳۰ درجه نسبت به دو زاویه ۱۵ و ۴۵ درجهی پرهها نیز بال دارای بیشترین ضریب برآ، کمترین ضریب پسا و بیشترین مقدار ضریب گشتاور است.