سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیربک خوشنویس – استادیاردانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

دراین مقاله مطالعه تجربی جریان در یک مدل ساختمان انجام شده است تاثیر ایجاد برآمدگی های پنجره گونه درروی مدل با حالت بدون برآمدگی برای دو زاویه قرارگیری ۹۰ و ۴۵ درجه در مقابل جریان آزاد هوا و بصورت مقایسه ای مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است به منظور شبیه سازی جریان سیال از تونل بادی مدارباز و دمشی استفاده شده است که دارای حداکثر شدت اغتشاشات اسمی ۰٫۱ درصد می باشد سرعت سنج استفاده شده دراین تحقیق از نوع سیم داغ بوده و توانایی اندازه گیری سرعت لحظه ای جریان را دارد مدل چوبی استفاده شده دراین آزمایش دارای سطح مقطع ۹cm2 و طول ۴۰۰ mm می باشد داده برداریها در ۵ مقطع طولی در پشت مدل انجام شده و پروفیل شدت اغتشاشات برای سرعت جریان ازاد هوای v=15m/s بدست آمده است ضریب مقیاس مدل ۱/۳۰۰ و ضریب انسداد ۰٫۰۷۵ می باشد. تقارن درنمودارهایشدت اغتشاش به علت فرکانس بالای داده برداری مشهود می با شد با افزایش فاصله از مدل x/w عرض پروفیل های شدت اغتشاش افزایش و مقدار آنها کاهش می یابد.