سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فائزیان – استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد
علیرضا ریحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
محمدرضا مدرس رضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
پویا مشکینی – کارشناس مشهد

چکیده:

در این پژوهش در چند ایستگاه‌ تخت و کابینتی تقلیل فشار گاز طبیعی مطالعه میدانی صدا سنجی انجام شده اشت. با مقایسه نوفه در شرایط مختلف ایستگاه ها فرکانس های غالب و میزان تاثیر عوامل انتشار صدا به بیرون ساختمان ایستگاه به صورت کمی استخراج شده است.