مقاله مطالعه تجربی نکروز حرارتی در فرآیندهای سوراخ کاری معمولی و سرعت بالای استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربی نکروز حرارتی در فرآیندهای سوراخ کاری معمولی و سرعت بالای استخوان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان
مقاله نکروز حرارتی
مقاله سوراخ کاری معمولی
مقاله سوراخ کاری سرعت بالا
مقاله نیروی محوری ماشین کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوری احسان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی حرکت سازی داخلی قطعات شکسته شده استخوان، مبتنی بر سوراخ کاری موضع شکستگی و ثابت کردن آن به وسیله تجهیزاتی است که به استخوان پیچ می شوند. در حین سوراخکاری، احتمال دارد دما از محدوده مجاز ۴۷oC فراتر رفته، آسیب جبران ناپذیر نکروز حرارتی بر جای گذارد. در تحقیق حاضر، روش های سوراخکاری استخوان مورد بررسی قرار شده اند تا شرایط مناسب به لحاظ ایجاد حداقل آسیب گرمایی تعیین شود. آزمون های سوراخ کاری با استفاده از دو روش معمولی و سرعت بالا بر روی استخوان ران گاو انجام پذیرفت و میزان ازدیاد دما در موضع سوراخ کاری، مدت زمان افزایش دما و نیروی محوری ماشین کاری ثبت گردید. نتایج نشان می دهند که در سوراخ کاری معمولی، در تمامی حالات میزان گرمای تولیدی فراتر از حد مجاز بوده و وقوع نکروز حرارتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش سرعت چرخشی مته تا rmp 7000 در سوراخ کاری سرعت بالا، موجب کاهش شایان توجه نیروی محوری و همچنین سبب افزایش میزان تخلیه حرارت به خارج بوسیله براده ها و در نتیجه کاهش میزان ازدیاد دمای موضع سوراخ کاری تا نزدیکی حد مجاز می گردد. با افزایش بیشتر آن، به علت عدم تغییر مقدار نیرو و همچنین، به دلیل افزایش اصطکاک بدنه مته و براده ها با جدار سوراخ، میزان ازدیاد دما روند صعودی پیدا می کند.