سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورعباسی – اهواز ، دانشکده نفت ، دانشگاه صنعت نفت
ابوالفضل غریبی خراجی – اهواز ، دانشکده نفت ، دانشگاه صنعت نفت
عبدالرضا کربول – اهواز- بخش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز علوم و فنون خوزستان
محمد علی تکاسی – اهواز ، دانشکده نفت ، دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

نیروگاههای برق که از سوختهای فسیلی استفاده می نمایند هر ساله مقادیر زیادی از گازهای دی اکسید کربن، منواکسید کربن ، بخار آب و غیره وارد هوا می نمایند. گازهای خروجی از دودکشهای نیروگاهها بعد از جدا نمودن آب در یک فرآیند تبرید به گاز خشک تبدیل می شوند. گازهای دی اکسید کربن و منواکسید کربن در یک فرآیند کاتالیزوری با هیدروژن ترکیب شده و دوباره به گاز سوختنی تبدیل می گردند. در این مقاله ابتدا کاتالیزور کبالت /مولیبد نم بر روی بستر آلومینا به روش رسوبی تهیه شد. هیدروژناسیون دی اکسید کربن و مونواکسید کربن با استفاده از این کاتالیزور در یک رآکتور اتوکلیو مورد بررسی قرار گرفت. در هیدروژناسیون دی اکسید کربن در فشار ۱۲ بار و نسبت دی اکسید کربن و هیدروژن ۱:۳ در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد و در مدت نیمساعت ۸۵ % دی اکسید کربن به منواکسید کربن ( ۷۵ %)و متان ( ۱۰ %) تبدیل شده اند.