مقاله مطالعه تبارشناسی داده های ریخت شناختی و ارزیابی روند تکاملی این صفات در جنس کمای (.Ferula L) ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تبارشناسی داده های ریخت شناختی و ارزیابی روند تکاملی این صفات در جنس کمای (.Ferula L) ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله چتریان
مقاله ریخت شناختی
مقاله کلادیستیک
مقاله کما (.Ferula L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کنعانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژادرنجبر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم پوراوصالو شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: مظفریان ولی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس کما (Ferula L.) متعلق به تیره چتریان (Apiaceae)، قبیله Scandiceae شامل حدود ۱۷۰ – ۱۸۷ گونه است. در این مطالعه، وضعیت فیلوژنی این جنس در ایران و در مفهوم وسیع با استفاده از تحلیل کلادیستیک (تبارشناسی) داده های ریخت شناختی کدبندی شده و به روش تحلیل امساکی (Maximum Parsimony) و با استفاده از نرم افزار Win-PAUP* نسخه ۴٫۰b10 بررسی شد. به علاوه، روند تکاملی ۳۳ صفت ریخت شناختی این جنس با استفاده از برنامه MacClade 3.01 Macintosh OS مطالعه شد. نتایج ما تک نیایی بودن جنس کمای ایران را نشان داد. مقایسه و ارزیابی درخت اجماع داده های مولکولی و ریخت شناختی نشان داد که دو گونه از جنس Leutea در ایران بایستی به جنس کما منتقل گردند و بر این اساس دو ترکیب جدید به گونه های کمای ایران اضافه شد. اگر چه جنس Dorema نیز در شاخه کما قرار گرفت اما انتقال قطعی آن نیاز به بررسی های بیشتر دارد. همچنین، دو ترکیب جدید Ferula nematoloba (Rech. f.) Kanani و Ferula avicennia (Mozaff.) Kanani به گونه های کمای ایران اضافه شد.