سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی ایزدخواه شیشوان – دانشجوی سابق کارشناس ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

خطر نابودی اکوسیستم ها و منابع طبیعی، آینده بشریت را با وضع مبهم و نامعلومی مواجه کرده است و این احتمال وجود دارد که تا نیم قرن آینده، قسمت اعظم گونه ها، زیستگاه ها، اکو سیستم ها به عبارت دیگر منابع طبیعی از بین برود. بشریت سال هاست بهاین حقیقت پی برده که درک صحیح کنش و واکنش درون اکو سیستم هایی که تامین کننده غذا و پشتوانه انکار ناپذیر بقای انسان است، جز با دیدی همه نگر و جامع نگر مبتنی بر علم اکولوژی امکان پذیر نیست. بنابراین با درک مدیریت صحیح منابع طبیعی کهدر اصل مبتنی بر درک صحیح مفاهیم اکولوژیک است، اکولوژی یا بوم شناسی می تواند در تجزیه و تحلیل و علت یابی مشکلات زیست محیطی کمک قابل توجهی نموده و در یافتن راه حل مناسب با توجه به عملکرد اعضاء اکو سیستم راهگشا باشد. هدف از این تحقیق بررسی مفهوم و نقش موثر آگروفارستری به عنوان یک پل بین کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی می باشد و همچنین انواع آگروفارستری و مزایای آن مورد بررسی قرار می گیرد تا در شرایط کنونی کشور که رشد جمعیت نیاز به کالا و مواد غذایی را در پی داشته است از یک سو و شرایط خاص اقلیمی کشور که باعث شده تا علی رغم وسعت زیاد آن، بسیاری از اراضی قابل کشت نباشد، اندیشه متخصصان و مدیران مربوط را برای پاسخ به این رشد تقاضا، متوجه شکل دیگری از افزایش تولید یعنی افزایش تولید در واحد سطح نماییم