سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماریه حمزه قریشی – کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه تهران
فاطمه پوراسد – کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجا که اکثر خاکهای ماسهای موجود در طبیعت دارای مقادیری ریزدانه هستند ، نسبت مقدار ریزدانهها بر روی رفتار ماسهها تأثیر متفاوتی میگذارد، هرچند چسبندگی ریزدانه کمتر باشد از جابهجایی نسبی ذرات مجزای خاک جلوگیری نموده و در نتیجه اضافه فشار آب حفرهای تولید شده در حین بارگذاری زهکشی نشده کمتر خواهد بود . مطالعه ماسههای حاوی سیلت بسیار در مقایسه با ماسههای تمیز بسیار مشکل تر میباشد ، زیرا اندازه ذرات در مخلوط های ماسه و سیلت یکسان نیست ، و ذرات سیلت و دانههای ماسه دارای مشخصات مکانیکی و باربری مشابهی نیستند . بنابراین برای بررسی ماسه های مخلوط می توان پارامترهای زیادی را در نظر گرفت . در اینجا برای بررسی تاثیر ناهمسانی ذاتی یک سری آزمایشات سه محوری منوتونیک تحت تنش های فشاری و کششی ۱۰۰ و ۴۰۰ کیلو پاسکال در آزمایشگاه مکانیک خاک سنندج انجام شده است و سپس روی این داده ها به طور خلاصه تحلیل کیفی و کمی صورت گرفته است.