سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود مصلایی پور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و معدن، دانشگاه یزد
عصمت داستانپور – دانشجوی کارشناسی، مهندسی مواد و معدن، دانشگاه یزد
مهدی دهقان – دانشجوی کارشناسی، مهندسی مواد و معدن، دانشگاه یزد
فرشته عادل مهربان – دانشجوی کارشناسی، مهندسی مواد و معدن، دانشگاه یزد

چکیده:

خواص مکانیکی مطلوب بهمراه مقاومت به سایش عالی چدنهای نشکن آستمپر شده (ADI:Austempered Ductile Iron) موجب کاربرد گسترده ی این گروه از مواد در صنایع مختلفی از قبیل خودروسازی، کشاورزی و غیره شده است. مهمترین عامل موثر بر کارائی چدنهای ADI ترکیب شیمیایی و توزیع یکنواخت عناصرآلیاژی در زمینه آنها می باشد؛ بطوریکه هرگونه جدایش و توزیع غیریکنواخت عناصرآلیاژی موجب تاثیرات نامطلوبی بر خواص مکانیکی این گروه از مواد می گردد. در این پژوهش برخلاف تحقیقات قبلی از عملیات حرارتی همگن سازی توسط ذوب جزئی برای حصول توزیع یکنواخت عناصر آلیاژی در زمینه چدنهای نشکن استفاده شد. مطالعات ریزساختاری همراه با آزمون فازی XRD حاکی از قابلیت عملیات همگن سازی از طریق ذوب جزئی در ایجاد ریزساختاری کاملا یکنواخت بعد از عملیات آستمپرینگ دارد. همچنین، عملیات همگن سازی مذکور موجب کاهش میزان آستنیت باقیمانده ناپایدار در نمونه های آستمپرشده می شود. ارزیابی استحکام کششی و مقاومت به ضربه همراه با شکست نگاری سطوح شکست دلالت بر تاثیرات مثبت عملیات همگن سازی از طریق ذوب جزئی بر خواص مکانیکی چدنهای ADI دارد.