سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس متین فر – موسسه تحقیقات شیلات ایران
فروغ سروی غیاث آبادی – پژوهشکده تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
غلامرضا اسکندری – پژوهشکده تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
احسان سروی غیاث آبادی – پژوهشکده تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

این تحقیق با هدف مشخص نمودن شوری مناسب جهت رشد و بازماندگی بچه ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus) برای پرورش در اقلیم های مختلف صورت گرفت. میانگین درجه حرارت در حدود ۲۹ درجه سانتی گراد PH در محدوده ۷/۸۶-۷۵۱ و متوسط وزن و طول بچه ماهی ها در زمان ذخیره سازی اولیه در تاریخ ۸۴/۴/۱۲ به ترتیب ۱ گرم و در ۳/۶۶ سانتی متر اندازه گیری گردید. دراین تحقیق ۸ شوری ۴۵ ، ۴۰ ، ۳۵ ، ۳۰ ، ۲۵ ، ۲۰ ، ۱۵ ، ۱۰ PPT انتخاب و رشد بچه ماهیان طی یک دوره ۳۶ روزه بررسی گردید . طی این مدت روزانه فاکتورهای فیز یکوشیمیایی ثبت و ۴ بار ز یست سنجی (با فاصله ۱۲ روز) انجام شد که در ط ی آن طول کل، طول استاندارد، و وزن اندازه گ یری گردید. پس از بررسی نتایج، مشخص گردید که بچه ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus)در شوریPPT25 دارای بیشترین رشد و در شوری PPT30 دارای بیشترین بازماندگی می باشد ۹۸/۸۸درصد).