سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر جوکار – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
علی زمردیان –
ندا مفتون آزاد –
محمد حسینی –

چکیده:

دراین تحقیق روند خشک کردن دانه انار با خشک کردن خورشیدی و با روش آفتابی مقایسه شد درروش خورشیدی از یک خشک کن کابینتی بصورت فعال و مختلط استفاده گردید تیمارهای مختلف با استفاده از رویه سطح پاسخ بدست آمده و تیمار مرکزی با ضخامت ۲ سانتی متر و سرعت ۳ متر برثانیه ۵ بار تکرار شد در روش آفتابی دانه های انار با ضخامت های ۱و۲و۳ سانتی متر در معرض هوای آزاد قرارگرفته و تا رطوبت تقریبا ۱۰% خشک شدند. نتایج نشان داد که اثر ضخامت محصول و سرعت عبور هوا برزمان و روند خشک کردن معنی دار بود P>0/05 ضخامت ۰/۶ سانتی متر و سرعت ۲ متر برثانیه در خشک کن خورشیدی بهترین کیفیت و کمترین زمان خشک شدن را داشت و زمان خشک شدن آن نسبت به روش آفتابی ۸۵ درصد کاهش یافت .