سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی باغستانی – داشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج، دانشگاه تربیت مدرس ت
امید حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود منجزی – دانشیار مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرستهران

چکیده:

لرزش زمین یکی از نتایج نامطلوب انفجار در معادن روباز میباشد که بیشترین تلاشها برای کاهشخسارات به منطقه اطراف انفجار انجام میگیرد. حداکثر سرعت ذرات به طور معمول برای نشان دادن سطح لرزش زمین مورد استفاده قرار میگیرد. بادر نظر گرفتن محدودیتهایمدلهای در دسترس در بررسی تمام پارامترهای تأثیرگذار، شبکه های عصبی که در حل مسائل پیچیده به کار میروند، میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق سعی شده است مدلی نسبتاً کامل با استفاده ازشبکه های عصبی برای تخمین لرزش زمین با در نظر گرفتن میزان خرج آنفو و امولسیون به همراه سایر پارامترهای انفجارینظیر ارتفاع پله، طول چال، میزان بارسنگ و … به عنوان پارامترهای ورودی و حداکثر سرعت ذرات به عنوان پارامتر خروجی، ارائه گردد. با مقایسه و بررسی انواع شبکه های مختلف، شبکهای سه لایه با یک لایه پنهان به عنوان شبکه بهینه در نظر گرفته شده است. تعداد نرونها در لایه ورودی ۷ عدد و در لایه پنهان ۲۵ عدد و در لایه خروجی یک عدد میباشد