سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی معانی – شرکت مهندسی باسکو
سیروس احمدی توسی –
بیژن گشایشی –

چکیده:

در بسیاری از مطالعات شبکه های توزیع نیرو، تلفات این شبکه ها و مسائل پیرامون آن از جنبه های مختلفبررسی شده است، در این مقاله به تلفات از منظر آلودگی های زیستمحیطی ناشی از آن نگاه شده و سهم تلفات شبکه های توزیع نیرو در حجم آلاینده هایی که در واحدهای تولید اعم از نیروگاه های بزرگ و مولدهای تولید پراکنده وارد اتمسفر می شوند، مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج اعمال آن به شبکه استانداردIEEE ارائه می شود. نتایج پژوهشمی تواند در مطالعات بهینه سازی تلفات شبکه و توجیه پروژه های کاهشتلفاتلحاظ شود