سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
زهرا افشاری وقار – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی

چکیده:

دراین مقاله اثر استخلاف های هالوژن برروی داروی تیرامین همراه با نانوحامل فولرن مطالعه شد ابتدا ساختار داروی تیرامین قرارگرفته برروی فولرن به همراه استخلاف های قرار گرفته برروی کربن ۷۹ ( tyramine – c79 – R = c60 , x=f, cl , Br: R-x) بهینه شدند درادامه محاسبات اوربیتال پیوندی به کمک تکنیک NBO انجام گرفت و پارامترهای ساختاری و ممان های دو قطبی مورد مطالعه قرارگرفت همه محاسباتب ه روش هارتری – فاک و سری پایه ۶-۳۱G و درنرم افزار گوسین ۹۸ و درفاز گازی انجام گرفت نتایج نشان دادندکه Gap انرژی درترکیب R-F بیشتر از همه بقیه ترکیب ها است و واکنش پذیری R-F کمتر بوده و با توجه به طول پیوندهای درمی یابیم که پیوند C67-F درنانوحامل و C7-F دردارو محکم تر از بقیه هستند.