سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مطهره حنطه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
عاطفه شیروی خوزانی –
علی اکبر قره آقاجی –
سیدمحمد حسینی ورکیانی –

چکیده:

امروزه استفاده ازپوشاک لایی دار به علت گسترش حوزه کاربرد بسیار متداول شده است دراین مقاله تاثیر تراکم سوزن زنی لایی تولید شده به روش مکانیکی سوزنی زنی برراحتی این نوع پوشاک مورد بررسی قرارمیگیرد برای این منظور لازم است نمونه هایی که با استفاده لایی ها درپوشاک شبیه سازی شده اند تهیه گردند این نمونه ها متشکل از دو لایه پارچه ی بادگیر شمعی و یک لایه پلی استری بی بافت است که برای ایجاد اتصال میان آنها زا خطوط دوخت با فواصل مختلف د سه و چهار سانتیمتر استفاده شده است از میان خواص قابل اندازه گیری درراحتی پوشاک سه پارامتر استحکام سختی خمشی و میزان عبور دهی هوا درفواصل مختلف خطوط دوخت مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که با افزایش تراکم سوزن زنی لایه ی بی بافت استحکام نمونه ها ابتدا مقدار کمی افزایش یافته و سپس کاهش می یابد و بیشترین استحکام مربوط به فواصل دوخت دو سانتی متر است.