سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه نامدار – موننکو ایران
علی معانی – موننکو ایران
علی محمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دربسیاری ازمطالعات شبکه های توزیع نیرو تلفات این شبکه ها و مسائل پیرامون آن ازجنبه های مختلف بررسی شده است دراین مقاله به تلفات ازمنظر آلودگی های زیست محیطی ناشی ازآن نگاه شده و سهم تلفات شبکه های توزیع نیرو درحجم آلاینده هایی که درواحدهای تولید اعم ازنیروگاه های بزرگ و مولدهای تولید پراکنده وارد اتمسفر می شود موردم طالعه قرارمیگیرد و نتایج اعمال آن به شبکه استاندارد IEEE ارایه میشود نتایج پژوهش میتواند درمطالعات بهینه سازی تلفات شبکه و توجیه پروژه های کاهش تلفات لحاظ شود.