مقاله مطالعه تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوسوپرفسفات
مقاله کود گاوی
مقاله کود مرغی
مقاله نیتروژن
مقاله نیتروکسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیپورمیاندهی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: بهدانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سیاری محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر کودهای زیستی، دامی و شیمیایی و وزن بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران در شهرستان مه ولات در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با چهار تکرار انجام شد که در آن کود شیمیایی و دامی مرسوم در سه سطح (۱۰۰ درصد، ۵۰ درصد و عدم مصرف کود دامی و شیمیایی) به عنوان عامل کرت اصلی و عامل کرت فرعی شامل: ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک در سه سطح (کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و بدون کود) و اندازه بنه در سه سطح (بنه های با وزن ۴ تا ۶، ۸ تا ۱۰ و ۱۲ تا ۱۴ گرم) در نظر گرفته شد. نتایج سال اول آزمایش نشان داد که تاثیر کود دامی و شیمیایی بر وزن گل تازه زعفران، طول کلاله و خامه و تعداد گل در واحد سطح معنی دار بوده و با افزایش سطوح مصرف کود، مقدار آنها افزایش یافت. همچنین با افزایش اندازه بنه زعفران وزن گل تازه، تعداد گل در واحد سطح و طول کلاله و خامه به طور معنی داری افزایش یافت. بررسی اثر مصرف کودهای بیولوژیک در کشت زعفران نشان داد که بیشترین تعداد گل در واحد سطح (میانگین ۵٫۴ گل در مترمربع) به ترتیب از تیمار مصرف کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود بیولوژیک بدست آمد. استفاده از کود نیتروکسین باعث افزایش ۲۷٫۸ درصدی وزن تر گل شد؛ در حالیکه مصرف کود بیوسوپرفسفات تاثیر معنی داری بر مقدار این صفت نداشت. طول کلاله و خامه زعفران تحت تاثیر مصرف کودهای بیولوژیک قرار نگرفت.