مقاله مطالعه تاثیر عصاره ریسه طبیعی و کشت شده و اجزای همزیست اوسنئا آرتیکولاتا بر ترمیم زخم های پوستی در رت ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر عصاره ریسه طبیعی و کشت شده و اجزای همزیست اوسنئا آرتیکولاتا بر ترمیم زخم های پوستی در رت ویستار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسنیک اسید
مقاله اوسنئا آرتیکولاتا
مقاله پوست
مقاله قارچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدبیگی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: راشکی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گلسنگ ها جهت مطالعات بیوتکنولوژی یکی از مدل های زیستی مناسب هستند که متابولیت های ثانویه متنوعی با استفاده از کشت این ویترو تولید می کنند. این متابولیت ها دارای فعالیت های زیستی متعددی از قبیل خواص ضدویروسی، ضدباکتری، ضدتوموری، ضدالتهابی و ضدپروتوزوآ می باشند.
هدف: هدف از تحقیق حاضر مطالعه اثر ترمیمی عصاره ریسه طبیعی و کشت شده و اجزاء همزیست (جلبک و قارچ به طور مجزا) اوسنئا آرتیکولاتا بر زخم های پوستی در شرایط این ویوو می باشد.
روش بررسی: نمونه های جمع آوری شده شسته و در سایه خشک شدند. ریسه و اجزای همزیست گلسنگ (پس از جداسازی) به طور جداگانه کشت شدند. کروماتوگرافی لایه نازک برای ریسه طبیعی و ریسه کشت شده و اجزای همزیست انجام گرفت. سپس عصاره متانولی ریسه ها و اجزای کشت شده تهیه و اثر آن ها بر ترمیم زخم بررسی شد.
نتایج: عصاره متانولی ریسه طبیعی دارای فقط اسنیک اسید و کشت بافت ریسه دارای اسنیک اسید و دو ترکیب ناشناس بودند. اجزای همزیست فاقد اسنیک اسید بودند. عصاره متانولی ریسه طبیعی و کالوس آن در روند بهبود زخم موثر بودند. آن ها اختلاف معنی داری با سایر گروه های تحت درمان نشان دادند. در حالی که عصاره متانولی کالوس قارچ و جلبک بر روند ترمیم زخم تاثیری نداشتند.
نتیجه گیری: تشکیل اسنیک اسید بر پایه ارتباط فیزیولوژیک قارچ- جلبک می باشد به همین دلیل در اجزاء به طور جداگانه یافت نشد.