مقاله مطالعه تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اراک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئولیت
مقاله سیب زمینی
مقاله سولفات پتاسیم
مقاله عملکرد غده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. محل انجام آزمایش ها مزرعه مرادی واقع در پنج کیلومتری دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بوده است. عوامل مورد بررسی شامل سولفات پتاسیم در سه سطح ۱۲۵، ۲۵۰ و ۳۷۵ کیلوگرم در هکتار و زئولیت از نوع کلینوپتیلولیت در چهار سطح صفر، ۲، ۴ و ۶ تن در هکتار بود. نتایج نشان داد که مصرف سولفات پتاسیم و زئولیت بر تمامی صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۱% معنی دار شد ولی اثرات متقابل کود سولفات پتاسیم و زئولیت بر هیچ یک از صفات معنی دار نشد. با افزایش سطوح پتاسیم و زئولیت، صفات تعداد ساقه اصلی، تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده، عملکرد غده در بوته، چگالی غده، عملکرد اقتصادی غده و عملکرد کل محصول افزایش یافتند. بالاترین میانگین عملکرد کل محصول معادل ۶۰٫۳۳ تن در هکتار از مصرف ۳۷۵ کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار توام با کاربرد ۴ تن زئولیت در هکتار حاصل شد که با مصرف ۲۵۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم به همراه ۴ تن زئولیت در هکتار با میانگین عملکرد ۵۴٫۷۲ تن در هکتار در یک گروه آماری قرار گرفت. لذا با مصرف ۲۵۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم و ۴ تن زئولیت در هکتار در شرایط این آزمایش می توان به عملکرد مطلوب دست یافت.