مقاله مطالعه تاثیر خاک آلوده به نفت خام بر فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز در گیاه عدس (Lens culinaris) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۸۶ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر خاک آلوده به نفت خام بر فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز در گیاه عدس (Lens culinaris)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم
مقاله گیاه
مقاله آلودگی
مقاله نفت خام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مینویی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مینایی تهرانی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کاوند بابک
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی نفتی در خاک همواره سبب آسیب به محیط زیست شده و زندگی گیاهان و جانوران خاک را تحت تاثیر قرار می دهد. آلودگی نفتی به نشت نفت به هنگام استخراج، پالایش و حمل نفت مربوط می شود. نفت می تواند از طریق خاک آلوده وارد آبهای زیرزمینی شده و مزارع کشاورزی و گیاهان مورد استفاده انسان را تحت تاثیر قرار دهد که مستقیما سلامت غذایی انسان را تهدید می کند. عدس یکی از گیاهانی که بسیار مورد استفاده غذایی انسان است، بنابراین تحقیق بر روی این گیاه دارای اهمیت می باشد. در این مطالعه تاثیر آلودگی نفتی خاک بر رشد و جوانه زنی گیاه عدس و فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز مورد مطالعه قرار گرفت و سپس تاثیر آلودگی بر فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت ۵ درصد آلاینده در خاک سبب تاخیر در جوانه زنی، تغییر در تعداد جوانه ها، کاهش زیست توده ساقه و ریشه و کاهش طول برگها در گیاه می شود. بنابراین غلظت ۵ درصد، مقدار مناسبی برای بررسی تاثیر آلودگی بر آنزیم می باشد. مشخص شد که فعالیت آنزیم در ریشه گیاه شاهد و آلوده با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان می دهد (p<0.05). همچنین محاسبه فاکتورهای کینتیکی Km و Vmax نیز در دو نمونه اختلاف معنی داری را نشان داد. با بررسی نتایج پیشنهاد شد که ممکن است ایزوآنزیم آلکالن فسفاتاز در ریشه آلوده گیاه بیان شده باشد که مسوول تفاوتهای مشاهده شده بین نمونه های شاهد و آلوده است.