مقاله مطالعه تاثیر جهت های مختلف شیب بر میزان تولید کتیرا در .Astragalus hypsogeton Bunge در خراسان شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر جهت های مختلف شیب بر میزان تولید کتیرا در .Astragalus hypsogeton Bunge در خراسان شمالی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت شیب
مقاله خراسان شمالی
مقاله کتیرا
مقاله کوه بهار
مقاله گون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: استیری رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صمغ کتیرا، تراوه خشک شده طبیعی حاصل از برخی گونه های Astragalus بوده و به عنوان یک هیدروکلوئید با کیفیت مطرح می باشد و در صنایع غذایی، داروسازی، و پزشکی، نساجی کاربردهای فراوان دارد. گونه های گون مولد کتیرا عمدتا گونه هایی خاردار و خشکی پسند بوده که در مراتع کوهستانی و تخریب یافته گسترش یافته اند. تراکم و تولید این گونه ها در جهات مختلف شیب، بواسطه تغییرات معنی دار بارندگی و رطوبت، میزان چرای دام، شدت فرسایش و ساختمان خاک متغیر است. به منظور بررسی این تغییرات در گون کوه بهار (Astragalus hypsogeton Bung.) در طرح بهره برداری کتیرای کوه بهار خراسان شمالی، اقدام به نمونه برداری کتیرا در چهار جهت اصلی گردید. آنالیز واریانس میانگین داده ها و مقایسه نتایج با آزمون دانکن نشان داد تولید کتیرا در جهت شیب های جنوبی، بواسطه افزایش تراکم و تاج پوشش بوته های گون بیشتر از جهت های دیگر بود که خود ناشی از کمبود رطوبت خاک و متعاقب آن، حذف گونه های اصلی و کلیدی مرتع و جایگزینی گونه مهاجم گون در این جهت شیب نسبت به سایر جهت ها بویژه نسبت به جهت شیب شمالی می باشد.