مقاله مطالعه تاثیر جنسیت، سن و تحصیلات بر نگرش اقوام نسبت به یکدیگر (مطالعه موردی اقوام ترکمن، سیستانی و فارس، استان گلستان، ۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۴۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر جنسیت، سن و تحصیلات بر نگرش اقوام نسبت به یکدیگر (مطالعه موردی اقوام ترکمن، سیستانی و فارس، استان گلستان، ۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوم
مقاله قومیت گرایی
مقاله وفاق
مقاله دگرپذیری
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان گلستان دارای جمعیتی است متشکل از سه قوم ترکمن، سیستانی و جمعیتی که بصورت متعارف «فارس» نامیده می شوند. هدف از انجام این پروژه تحقیقی بررسی میزان وفاق و اعتماد بین این سه گروه قومی است و اینکه آیا عواملی نظیر سن، جنسیت و میزان تحصیلات تاثیری بر نوع نگرش افراد یک قوم نسبت به افراد اقوام دیگر داشته است یا خیر اطلاعات مورد نظر از طریق یک پرسشنامه که توسط افراد گروه نمونه هر قوم تکمیل گردیده بود جمع آوری گردید. نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که میزان وفاق و اعتماد بین قوم ترکمن و فارس بالاترین و بین قوم ترکمن و سیستانی کمترین می باشد. افزایش میزان تحصیلات در بین افراد دو قوم ترکمن و فارس موجب کاهش نگرش دگرپذیری گردیده در حالی که خلاف این امر در مورد افراد قوم سیستانی صادق است. تفاوت جنسیت موجب تفاوت در نگرش دگرپذیری که از اعتبار آماری برخوردار باشد نمی گردد. رابطه ای (هر چند ضعیف) بین افزایش سن افراد اقوام و افزایش نگرش مثبت نسبت به افراد اقوام دیگر ملاحظه می گردد.