مقاله مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر جدایه های استرپتوکوکوس اینیایی جداسازی شده از قزل آلای رنگین کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر جدایه های استرپتوکوکوس اینیایی جداسازی شده از قزل آلای رنگین کمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوکوس اینیایی
مقاله آویشن شیرازی
مقاله رزماری
مقاله حداقل غلظت ممانعت کنندگی
مقاله قزل آلای رنگین کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قدرت نما مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری میرقائد علی
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر اشکان
جناب آقای / سرکار خانم: روح الهی شقایق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه تعیین سروتیپ و کپسول سویه های استرپتوکوکوس اینیایی عامل استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل آلای کشور و نیز تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس آویشن شیرازی و رزماری علیه این سویه ها بوده است. بعلاوه رفتار رشد برخی از این سویه ها در حضور اسانس های مذکور مطالعه گردیده است. بر اساس نتایج، بیشتر سروتیپ های عامل استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل الای کشور از نوع سروتیپ I بوده و همه آنها دارای کپسول می باشند. نتایج نشان داد که حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) اسانس آویشن شیرازی علیه جدایه های سروتیپ I و ml/ml II 0.06 و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) آنها به ترتیب۰٫۱۵ ml/ml  و ۰٫۱۲۰٫۲۵ ml/ml بود، میزان MIC اسانس رزماری علیه جدایه های سروتیپ۰٫۱۲۰٫۲۵ ml/ml I  و برای جدایه های سروتیپ II برابر 0.12 ml/ml محاسبه گردید. MBC رزماری علیه سروتیپ  و IIبه ترتیب بالاتر از l/mlm 1 و ۱-۰٫۵ برآورد گردید. بعلاوه در روش دیسک مشخص شد خاصیت ضدمیکروبی آویشن شیرازی علیه سروتیپ های استرپتوکوکوس اینیایی بطور معنی دار بیشتر از اسانس رزماری می باشد. از سوی دیگر روند رشد سویه های مورد استفاده با افزایش غلظت اسانس آویشن شیرازی و رزماری کاهش یافته و در غلظت های بالاتر از MIC رشد بطور کامل متوقف می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه می توان از اسانس های گیاهی مذکور، بویژه آویشن شیرازی بعنوان مهارکننده بیماری استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان استفاده نمود.