سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یعقوب زراعت کیش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محبوبه دانشی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
آریوبرزن سلامی – کارشناس پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

بیرون از شهر سی سخت و در سمت شمال خاوری آن که دامنه های جنوبی دنا را طی می کند، هرچه بیشتربه طبیعت بکر منطقه وارد می شویم . این منطقه که آن را کوهگل می نامند، منطقه ای کوهپایه ای با چشمه های جوشان و همیشگی و آبگیرها و آبشارهایی است که هر یک به گونه ای نغمه های طبیعت را به گ وش می رسانند. در این مطالعه تابع تولید تفریح در منطقه کوهگل تخمین زده شده و عوامل موثر بر تخمین آن شناسایی شده است. مطابق نتایج نهاده زمان ، هزینه سوخت ، فصل مسافرت از مهمترین عوامل موثر بر تابع تفریح در این منطقه بوده است.