سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرخ رویانیکمرام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
منیره الوند غیاثوند –
رویا احمدی –

چکیده:

اخیرا ساختارهای bowl از فولرن های کوچک شناسایی شده اند این کارپژوهشی ساختار C20(bowl که انتهای کربن ها با اتمهای هیدروژن بسته شدهاند طراحی و محاسبات کوانتومی بهینه سازی با روش تئوری تابع چگالی MPWPW91 و سری پایه ۶-۳۱++G** انجام می گیرد جهت مقایسه قابلیت جذب و ذخیره سازی گاز کلر برسطح این ساختار پس از بهینه سازی ساختار (C (bowl ),Cl2 فاصله بهینه گاز کلر از سطح فولرن و نیز انرژی جذب حاصل می شود جایگزینی هترواتمها بجای کربن در C20(bowl)قابلیت جذب و ذخیره گاز کلر را افزایش می دهد از این رو با جایگزینی اتم B بجای یکی از اتمهای کربن درموقعیت پنتا و باردیگر درموقعیت هگزا و عملیات بهینه سازی انرژی ساختارها مقایسه می شود آنالیز NBO جهت ارزیابی قدرت جذب و میزان انتقال بار پس از جذب و گپ انرژی هومو لومو و سهم اوربیتاهای p,s درساختارهای با هترو اتم و ساختار بدون هترو اتم مورد مقایسه و بررسی قرارمیگیرند.