سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا همراه –
فاطمه همراه –

چکیده:

نوآوری نیازامروز همه سازمانهاست و فرایندی است که ازطریق گرفتن ایده ها نوازمشتریان رضایتمند حاصل می شود و یکی ازنتایج آن ارزش کارایی و کسب سهم بیشتری ازبازار است نوآوری و همچنین پژوهش محوری ابزارهایی است که سازمان ها برای پایداری دربازارهای پویا و پیچیده امروزی برای کسب مزیت رقابتی به آن نیازمندند دراین مقاله سعی شده است تا با بررسی دیدگاه های تئوریکی مختلف بیان کنیم که چگونه به چه روشی یک سازمان میتواند نوآوری را پیاده و اجرا سازد به نحوی که با اهدافش همسو باشد ضمن اینکه درمیدان رقابت جایگاهش را به نحو موثری تغییر دهد کارافرینی کند و به تولید ملی کمک نماید نتایج مطالعات نشان میدهد که سازمان های موفق برنوآوری استراتژیک تاکید داشته اند برخلاف نوآوری سنتی این روشهای متفاوت رقابت فقط شامل نوآوری محصول نیستند. این مقاله به روشهای متفاوت نوآوری ازجمله نوآوری استراتژیک پرداخته و با بررسی دیدگاه های مختلف و تشریح فرایندهای نوآوری و بیان نتایج بکارگیری آن لزوم بکارگیری آن را به منظور ایجادکارافرینی و افزایش تولید ملی بیان نموده است.