سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صابر خلیلی اسبوئی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه مازندران
زین العابدین رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران

چکیده:

امروزه اهمیت تکنولوژی در زندگی بشر، بر کسی پوشیده نیست. کارآفرینی، کسب و کار و IT مفاهیم به هم پیچیده ای هستند که وجودشان تا حد زیادی به هم وابسته است. IT به کارآفرینان در ایجاد کسب و کار و در پی آن تاسیس سازمان یاری میدهد و سازمان ها نیز با بهره گیری از IT قارد خواهند بود کسب و کار خود را بهتر اداره نموده، توان رقابت در بازار را بیابند و رد نهایت به رشد و توسعه دست یابند و این در حالی است که کارآفرینان و سازمان ها نیز زمینه را برای خلق تکنولوژی های جدید فراهم یم کنند. در مقاله حاضر ضمن تبیین اهمیت موضوع به مطالعه تطبیقی پژوهش های تجربی در زمینه نقش IT در کارآفرینی و کسب و کار سازمان پرداخته و این نقش ها را در سه رده دسته بندی نمودیم: نقش های کارآفرینانه که شامل ایجاد زمینه های خلاقیت و نوآوری در کسب و کار و کمک به کارآفرینان جهت به کارگیری مدل های جدید کسب و کار و ایجاد تمایز رقابتی می شود، نقش های سازمانی که تسهیل کننده ی هماهنگی و یادگیری در سازمان می باشد و در نهایت نقش های عمده یا توسعه ای IT که تاثیر آن در عملکرد و توسعه کسب و کار تجلی می یابد.