سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود یحیی زاده فر – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
مریم قائدی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

تکنولوژی نه تنها بعد مهمی درتوسعه و رشد ملی به شمار می رود بلکه عامل بقا درجهان رقابت کنونی است چالشی که امروزه سازمان های علمی و فناوری با آن مواجه هستند آن است که چگونه ایده ها را به محصولات و خدمات قابل عرضه دربازار تبدیل کنندتجاری سازی تحقیقات فرایندی است که دانش تولید شده دردانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی رابه محصولات قابل عرضه دربازارتبدیل می کند که مستلزم همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش عالی عالی و سازمان های تحقیقاتی وابسته بهدولت شرکت های صنعتی سازمان های مالی و سرمایه گذاری کارآفرینان و افراد علمی می باشد درمقاله حاضر ضمن تعریف موضوع به مطالعه تطبیقی پژوهشهای تجربی درزمینه تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی و تبیین وجوه مشترک نتایج این تحقیقات پرداخته شد و به تاثیر عواملی چون اعضای هیئت علمی درآمدزایی ساختارمدیریت شهرت اعتبار و سابقه دانشگاه منابع مالی دردسترس ووجود نهادهای مناسب متخصص درداخل دانشگاه اشاره شده و درپایان نتیجه گیری گردید که به منظور موفقیت درتجاری سازی تکنولوژی دانشگاه ها لازم است مدیران بخشهای دانشگاهی و صنعت شرایط لازم برای موفقیت فرایند تجاری سازی فراهم آورند.