سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه مازندران
نغمه نیک بخش – دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران
محسن توحدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سختی رقابت و غلبه بر پیچیدگی های بازار با جلب رضایت مشتریان تسهیل خواهد شد. محققان فرایندهای مختلف برای اندازه گیری رضایت مشتریان معرفی کرده اند که می توان این فرایندها را در مدل های مختلفیاندازه گیری کرد. هدف این مقاله معرفی متداولترین مدل های سنجش رضایت مشتری و ذکر برخی شباهت های میان این مدل ها می باشد.که در پی آن شش شباهت معرفی می شود که عبارت اند از کیفیت درک شده ،رضایت ونقش تعهد کارکنان در ایجاد رضایت مشتریان،اثر انتظار مشتریان در رضایت آنها،وفاداری به عنوان یکی از پیامدهای رضایتمندی مشتری،نقش مثبت اطمینان خاطر در ایجاد رضایت،پاسخ گویی از عوامل تاثیر گذار بر رضایت و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می شود