سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصالح صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سعید ابریشمی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

حفر تونل و دیگر فضاهای زیرزمینی منجر به حذف بخشی از توده خاک و بروز تغییرات قابل توجه در وضعیت تنش می گردد از جمله نتایج این دست خوردگی وقوع کرنشهایی در توده خاک و بروز نشست درسطح زمین می باشد مساله نشست زمین و تاثیر آن از سازه هی اطراف و تاسیسات شهری از مهمترین مسائل مطرح در حفاری تونلهای کم عمق در نواحی شهری است با توجه به اهمیت و ضرورت حفاری تونلهای شهری جهت استفاده حداکثر از فضای موجود و گسترش خدمات شهری دراین مقاله مساله اندرکنش تونل خاک سازه های اطراف در شرایط استاتیکی به صورت عددی با روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار PLAXIS مدلسازی شده است و تاثیر عواملی نظیر تراکم خاک عمق قطر و ضخامت پوششتونل ومیزان سربار سطحی برمساله مورد مطالعه قرارگرفته است.