سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قاضی زاده احسائی – دانشگاه زابل
جواد ساده – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله تأثیر ترانسفورمرهای اندازه گیری ولتاژ خازنی CVT)و ترانسفورمرهای جریانCT)و خطاهای اندازه گیری بر روشهای مکان یابی خطای ارائه شده برای خطوط جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچهبررسی شده است و تأثیر ترانسفورمرهای اندازه گیری به دو روش مورد تحقیق قرار گرفته است. در روش اول این ابزارها با جزئیات مدل شده است که در آن تأثیر پاسخفرکانسی و همچنین گذراهای بوجود آمده توسط این ابزارها بر روی روش های مکان یابی خطا بررسی شده است. در روش دوم تأثیر نویزهای اضافه شده به سیگنال – های ولتاژ و جریان بر روشهای ارائه شده، تحلیل شده است. برای این کار شرایط مختلف خطا شامل انواع گوناگون خطا در فواصل مختلف با استفاده از نرم افزارMATLAB/Simulink شبیه سازی شده و برای ارزیابی تاثیر ابزارهای اندازه گیری بر الگوریتم های مکان یابی خطا استفاده شده است