سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر خاکپور – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
نوشین خزاعی – فارغ التحصیل برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران
مژده سروش – فارغ التحصیل ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دریاچه گهر یکی از زیباترین دریاچه های ایران می باشد که در منطقه اشترانکوه قرار دارد. با وجود راه های صعب العبور کوهستانی دارای جاذبه های فراوانی برای محققان، کارشناسان، دوستداران طبیعت، کوه نوردان و گردشگران طبیعت می باشد. ساختار جمعیت های فتوسنتزکننده در اکوسیستم های آبی پویا بوده و دائما ً از نظر بیومس و ترکیب گونه ای دچار تغییر می شود. درک ساختار جمعیت به توانایی تشخیص تغییرات واقعی جمعیت از تغییرات موقتی در پراکنش گونه ها بستگی دارد. تغییر ترکیب گونه ها و بیومس ممکن است بر سرعت فتوسنتز، کارایی ساخت مواد آلی و میزان مصرف مواد مغذی و تغذیه پلانکتون ها تاثیر بگذارد. جهت انجام مطالعات بیولوژیک دریاچه گهر، چهار ایستگاه (ورودی، خروجی، گهر کوچک و گهر بزرگ) انتخاب گردید. فیتوپلانکتونهای شناسایی شده در عمدتا به جنسهای Chlorella، Cymbella، Navicula، Nitzchia، Gomphonema، Peridinium، Ceratium متعلق بوده اند. گیاهان شناسایی شده به خانواده های Hirudinea ،Gastropoda ،Oligocheates، بوده اند. پریفیتونهای شناسایی شده به جنس های Cymbella، Navicula، Synedra، Nitzchia، Spirogyra، Peridinium، Meridion متعلق بوده اند.