سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

قدیر طاهری – دانشگاه آزاد نیشابور

چکیده:

تعیین حدود گونه ها و بخشهای Phleum تاکنون دستخوش تغییرات زیادی بوده است حدود ۱۵گونه از آن درمناطق مختلف دنیا بویژه کشورهای مدیترانه ای گزارش شده است محققان گونه های آن را در۳یا۴ بخش قرار داده اند درفلورا ایرانیکا Phleumبه ۳ بخش Phleum Achnodon, Chilochloa تقسیم شده است که چگونگی توزیع گونه ها دربخشها با نظر تعدادی از محققین متفاوت است دراین تحقیق روابط قرابتی و تاکسونومیکی گونه های گزارش شده از ایران با استفاده از صفات آناتومیکی و مولکولی RAPD مورد مطالعه قرارگرفت