مقاله مطالعه بیوسیستماتیکی لاک پشت برکه ای (Emys orbicularis) در سواحل جنوبی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه بیوسیستماتیکی لاک پشت برکه ای (Emys orbicularis) در سواحل جنوبی دریای خزر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقایسه مورفولوژیک
مقاله Emys orbicularis
مقاله گلستان
مقاله مازندران
مقاله اردبیل
مقاله آذربایجان شرقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی ویدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاک پشت برکه ای Emys orbicularis، یک گونه با پراکندگی وسیع، از شمال و غرب ایران تا دریای خزر و آرال می باشد. به منظور مطالعه تنوع جمعیت های این گونه، تعداد ۳۰ نمونه لاک پشت برکه ای نر از استان های گلستان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی، در حد فاصل اردیبهشت ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸ جمع آوری گردید، تاریخچه طبیعی بررسی شد و ۴۰ صفت مورفولوژیکی در چهار جمعیت مذکور اندازه گیری شد. آزمون آنالیز واریانس تک متغیره (ANOVA) نشان داد که جمعیت های آذربایجان شرقی و گلستان دارای بیشترین میانگین در اکثر صفات در مقایسه با سایر جمعیت ها می باشند.
تجزیه مولفه های اصلی (PCA) جنس نر گونه Emys orbicularis منجر به استخراج ۴ مولفه معنی دار شد که به ترتیب %۷۱٫۸۵، %۱۱٫۸۵، %۴٫۶ و %۲٫۵ تغییرات را توجیه می کنند.
پراکنش نمونه ها بر اساس مولفه اول و دوم نشان داد که جمعیت استان اردبیل توسط مولفه اول از بقیه جمعیت ها جدا شده است ولی بقیه جمعیت ها نزدیک به هم واقع شده اند. این نتایج می تواند بازتاب شرایط جغرافیایی، اکولوژیکی و زیستگاهی متفاوت مناطق مورد مطالعه باشد. تحلیل خوشه ای نیزجمعیت ها را بطور جداگانه دسته بندی کرد و یکی از نمونه های آذربایجان شرقی در خوشه ای جداگانه واقع شده است بطوری که می توان آن را بعنوان یک هاپلوتایپ جدید در نظر گرفت.