مقاله مطالعه بیوجغرافیایی و بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی درختی و درختچه ای استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه بیوجغرافیایی و بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی درختی و درختچه ای استان تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زیستی
مقاله ذخایر ژنتیکی
مقاله تهران
مقاله درخت
مقاله درختچه
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرجلیلی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: پورعزیزی الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان و درختچه ها در حفظ آب و خاک و تامین نیازهای مختلف بشر و حیات وحش در طول تاریخ اهمیت زیادی داشته و دارند. وسعت و تنوع موجود در بین مناطق جنگلی بنابه گزارش ها روز به روز کاهش یافته و در مواردی هم به انقراض بعضی جنس ها و گونه ها ختم شده است. یکی از مهم ترین روش ها جهت حفظ این گنجینه غنی و با ارزش، جمع آوری، شناسایی و نگه داری و اعمال مدیریت صحیح بر ذخایر ژنتیکی جنگلی می باشد. این تحقیق به عنوان بخشی از برنامه ارائه شده برای حفظ ذخایر ژنتیکی گونه های درختی و درختچه ای و در بخشی از کشور، یعنی استان تهران، اقدام به بررسی وضعیت و تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای نموده است. در این تحقیق با انتخاب چندین ایستگاه نمونه در مناطق مختلف آب و هوایی و مراجعه به آنها در زمان های مختلف فصل رویش، بررسی ها و اندازه گیری ها انجام شد. طی یک فاصله زمانی پنج ساله، ۷۹ گونه از ۴۸ سرده و۲۸  تیره شناسایی و فهرست شدند. صفات گیاه شناختی، رشدی و نوع کاربری آنها و میزان پوشش گونه های غالب شرح داده شد. بذور گونه های مختلف جمع آوری، شناسایی و برای نگه داری در بانک ژن گیاهی ارسال شد. طی سال های انجام تحقیق برخی از گونه ها همچون ارس، بنه، زبان گنجشک، نارون و شیرخشت به طور خاص مورد مطالعه بیشتری قرار گرفتند.