مقاله مطالعه بیان ژن های پمپ MexAB-OprM در ایزوله های بالینی سودوموناس ائروجینوزا با روش RT-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه بیان ژن های پمپ MexAB-OprM در ایزوله های بالینی سودوموناس ائروجینوزا با روش RT-PCR
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس ائروجینوزا
مقاله پمپ MexAB-OprM
مقاله پمپ های چندکاره تخلیه دارو
مقاله RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: تولکنز پلم
جناب آقای / سرکار خانم: ون بمبک فرانسواسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: سودوموناس ائروجینوزا یک باکتری فرصت طلب است که به صورت ذاتی به مواد ضد میکروبی مختلف مقاوم می باشد. یکی از علل مقاومت بیان پمپ های تخلیه مقاومت به چند دارو نظیر MexAB-OprM می باشد. آنالیز بیان ژن های کدکننده اجزای پمپ MexAB-OprM نظیر mexA با روش RT-PCR مخصوصا با یک کیت تجارتی می تواند کمک زبادی در انتخاب درمان مناسب آنتی بیوتیکی بنماید. بنابراین هدف این تحقیق مطالعه بیان ژن های کدکننده اجزای پمپ MexAB-OprM نظیر mexA و oprM با روش RT-PCR در ایزوله های بالینی بود.
روش بررسی: پس از استخراج RNA از ۱۷ ایزوله بالینی و ساختن cDNA بیان کمی نسبی ژن های mexA و oprM با روش RT-PCR به ترتیب با استفاده از کیت تجارتی و بدون آن تعیین شد.
یافته ها: افزایش بیان هر دو ژن mexA و oprM که به ترتیب با استفاده از کیت و بدون آن تعیین شده بود در هشت ایزوله بالینی مشاهده شد. این افزایش بیان مطابق با افزایش ۲-۴ MIC برابری برای کربنی سیلین بود.
نتیجه گیری: همگرایی میان نتایج حاصل از استفاده و عدم استفاده از کیت یافت شد. بعلاوه همگرایی فقط بین MIC کربنی سیلین از میان آنتی بیوتیک های استفاده شده در روش فنوتیپی و بیان پمپ MexAB-OprM در تمام ایزوله های بالینی یافت شد. بنابراین استفاده از روش فنوتیپی و آنالیز بیان ژن با روش RT-PCR با استفاده از کیت به علت سهولت کار با آن به صورت همزمان توصیه می گردد.