سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حسن ایزانلو – دکتری بهداشت محیط
مریم مصرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدمهدی امام جمعه – دکترای بهداشت محیط

چکیده:

مواد آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی از آلاینده های موجود در شیرابه هستندکه با روشهای بیولوژیکی به راحتی تصفیه نشده و تاثیر منفی برعملکرد این واحدها میگذارند هدف این پژوهش بررسی بهبود تجزیه پذیری شیرابه زباله توسط فرایند الکتروکواگولاسیون بود. دراین تحقیق نمونه های شیرابه از مرکز دفن شهر قم گرفته شد در ابتدا COD,EC,pH شیرابه مطابق با روشهای استاندارد آزمایش آب وفاضلاب تعیین مقدار گردید نمونه شیرابه درون کی راکتور بسته بصورت پایلوت و حاوی ۹ عدد الکترود صفحه ای آلومینیوم وارد شد الکترودها با آرایش تک قطبی و موازی به دستگاه منبع تغذیه الکتریکی با جریان مستقیم ۶۰V-0 و ۳-۰A متصل شدند نمونه ها پس از گذشت زمان معین از میانه راکتور جهت اندازه گیری COD جمع آوری و با کمک دستگاه آنالیز COD اندازه گیری شدند تاثیر شدت جریان الکتریکی ۸۶/۸ ، ۶۹/۴۴ ، ۵۲/۰۸ mA/cm2 زمان واکنش ۱۰ تا ۶۰ دقیقه ph 4، ۷و۹ بعنوان عوامل تاثیر گذار بربازده فرایند مورد مطالعه قرارگرفت.