سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فریدونی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
مهدی گرمرودی دویران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده:

تولید پراکنده، در آینده ای نزدیک پیش بینی میشود، نقش مهمی را در سیستم قدرت ایفا کند . تولید پراکنده بعنوان واحدی که باعث افزایش قابلیت اطمینان در پیوستگی وجود انرژی برق در شبکه م یشود، تلقی م یگردد. هرچند، حضور تولید پراکنده م یتواند در هنگام خطا در شبکه باعث تغییر درسطح جریان خطا شود، که این منجر به اختلال در کار تجهیزات حفاظتی موجود در شبکه م یشود. متصل شدن تولید پراکنده به شبکه همچنین ممکن است، باعث شود که بخشی از شبکه توزیع شعاعی را ، از حالت شعاعی خارج کند و همین مسئله باعث از بین رفتن هماهنگی بین ابز ارهای حفاظتی موجود شود. افزایش مشکلات ایجاد شده در شبکه بخاطر حضور تولید پراکنده، با تعداد واحدهای تولید پراکنده افزایش م ییابد. برای کاهش اثر منفی حضور تولید پراکنده در افزایش جریان خطا، محدود کننده ی جریان خطا نیمه هادی (Solid State Fault Current Limiter(SSFCL)) راهی موثر برای کاهش آن خواهد بود. دراین مقاله، ابتدا با استفاده از روشی هایی باعث بهبود درعملکرد محدود کننده جریان خطا شده ایم و در ادامه تاثیر محدود کننده ی جریان خطای نیمه هادی را در شبکه توزیع پیشنهاد شده در حضور تولیدپراکنده بمنظور کاهش تاثیرات تولید پراکنده بروی ابزارهای حفاظتی مورد بررسی قرار دادیم. شبیه سازی توسط نرم افزارPSCAD/EMTDC انجام شده است.