سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان حاجی علی محمدی – واحدتحقییق و توسعه گروه بهداشتی فیروز
سهیلا جوادیان فرزانه – گروه شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
حسین غریبی – گروه شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا تهرانی بقا – پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده:

مخلوط مواد فعال سطحی دوقلو کاتیونی آلکاندیل – آلفا، امگا – بیس آلکیل تری متیل آمونیم برمید که با نماد m=12.14 n=2.4 m-n-m نمایش داده می شوند با ماده فعال سطحی غیریونی Triton X100 با استفاده از داده های کشش سطحی و رزونانس مغناطیس هسته ای مورد بررسی قرارگرفت بررسی اثر دما اثر طول زنجیر در گروه آبگریز و گروه فضاگیر برغلظت بحرانی سطح CMC غلظت اضافه سطحی Gmax و حداقل مساحت سطح اشغال شده توسط مولکولهای ماده فعال سطحی Amin انجام گرفت بررسی مخلوط مواد فعال سطحی با بکارگیری نظریه محلول با قاعده RST و کاربرد پارامتر برهمکنش ترکیب میسل و تک لایه مخلوط انجام گرفته شد.