مقاله مطالعه برهمکنش کمپلکس های نیکل (II) دارای لیگاندهای آروماتیک مسطح با DNA غده تیموس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه برهمکنش کمپلکس های نیکل (II) دارای لیگاندهای آروماتیک مسطح با DNA غده تیموس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپلکس های نیکل
مقاله برهمکنش با DNA
مقاله اینترکیلیشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیل زایی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری ترشیزی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی فر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دیوسالار عادله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سه کمپلکس نیکل با فرمول های [Ni (bpy)2] (NO3)2, [Ni (phen)2] (NO3)2, [Ni (en)2] (NO3)2 (به ترتیب a،b  و (c که در آنها =en اتیلن دی آمین، ۲=bpy و ۲- بی پیریدین و ۱=phen و ۱۰ فنانترولین است تهیه شد. ساختار این کمپلکس ها توسط روش های طیف سنجی فرا بنفش، فروسرخ، رزونانس مغناطیسی هسته و روش های هدایت سنجی و تجزیه عنصری شناسایی شد. برهمکنش این سه کمپلکس محلول در آب با DNA غده تیموس به روش های جذب الکترونیکی، فلوئورسانس و ژل فیلتراسیون مطالعه شد. این کمپلکس ها می توانند DNA را در غلظت های بسیار کم، غیرطبیعی کنند. برهمکنش بین کمپلکس های b و c که دارای لیگاندهای آروماتیک و مسطح هستند، شاید از نوع اینترکیلیشن باشد. همچنین، کمپلکس c می تواند DNA را به دو قطعه برش داده و با هر دو برهمکنش داشته باشد.