سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید شوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود عدمی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان

چکیده:

ازعیوب طراحی شیپوره توپی دار پیچیدگی های زیاد میدان جریان آن می باشد خوشبختانه با استفاده از CFD می توانیم بطور قابل توجهی هزینه های آزمایشهای تجربی و همچنین بررسی خصوصیات جریان شیپوره توپی داررا کاهش دهیم خصوصیات جریان درحالت Off- design به سرعت می تواند شبیه سازی گردد تا جزئیات جریان مشخص شود درصورتی که این جزئیات با بهترین تسهیلات آزمایشگاهی که از پیشرفته ترین وسایل اندازه گیری استفاده می کنند قابل حصول نیستند. دراین تحقیق به مطالعه و بررسی میدان جریان شیپوره های اسپایک و آیروسپایک درسه حالت فراانبساطو فروانبساط و شرایط طراحی با استفاده ازنرم افزار FLUENT پرداخته شده و با مقایسه آنها با کانتورهای بدست آمده از حل عددی این میدان در مقالات معتبر صحه گذاری شده است.