سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجان انصاری دزفول – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

ظهور تمدن، رشدجمعیت، افزایش تولید و باردهی در همه زمینه ها از کشاورزی تا علوم الکترونیک پیشرفته بدون وجود آب شیرین هیچگاه عملی نبوده اند. در نقاط گرمسیر و خشک جهان که شبکه های رودخانه ای از اهمیت فراوان برخوردارند، منابع آبی بر اثر مصرف بیش از اندازه برای رفع نیازهای اقتصادی هم اکنون تهی گشته اند یا بزودی خواهند شد. رودخانه کارون به عنوان شریان حیاتی استان و تامین کننده آب شرب و آب مورد نیاز کلیه صنایع و فعالیتهای کشاورزی، پذیرنده حجم عظیمی از پسآبهای صنعتی و کشاورزی نیز می باشد. این پسآبها حاوی آلاینده های فلزی و ترکیبات شیمیایی مختلفی می باشند که با تخلیه به رودخانه باعث کاهش کیفیت آن می گردند. در این مطالعه ابتداء با شناسایی رودخانه و تعیین ۵ ایستگاه در بازه بالا دست، میانی و پایین دست رودخانه کارون، نمونه برداری از آب رودخانه صورت گرفت و فاکتورهای شاخص کیفیت و دانه بندی مواد معلق در آب اندازه گیری گردید و چگونگی پراکنش پارامترها بین ایستگاههای مختلف بررسی شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج نشان داد که بطورکلی میزان شاخصهای اندازه گیری شده ، در مقطع پایین دست رودخانه بیشتر است و در این نقاط ترکیبی از پسآبهای شهری و صنعتی و کشاورزی دیده می شود . بطور کلی با توجه به بالا بودن درجه حرارت، بارندگی بسیار کم و تبخیر فراوان در خلال فصول کم آب، حجم آب ورودی به رودخانه پایین، در حالیکه حجم سرانه مصرف آب در این فصول به مراتب بالاتر از فصول پر آب می باشد، که در نهایت منجر به افزایش میزان پارامترهای کیفی مورد اندازه گیری شد