سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رقیه کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی(گیاهان دارویی)، دانشگاه علوم
خدایار همتی – هیئت علمی گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی)، دانشگاه علوم کشاورزی و م
عظیم قاسم نژاد – هیئت علمی گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی)، دانشگاه علوم کشاورزی و م
مینا غزائیان – محقق

چکیده:

عناب با نام علمیZizyphus jujuba mill. متعلق به خانواده رامناسه (Rhamenaceae) است و از گیاهان دارویی ارزشمندی است که در طب سنتی ایران جایگاه ویژه ای دارد. این آزمایش درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکراردرسال ۱۳۸۹در مناطق روشن آباد، لمسک، تخشی محله، معصوم آباد، گنبد، کلاله، آزادشهر، سیدکلاته و سفیدچشمه در استان گلستان انجام شد. در این تحقیق برخی از پارامترهای فیزیولوژیک مانند ویتامین ث (mg/100 g pulp)، اسیدیته (mg/100 g)، مواد جامد محلول (%)، وزن تر و خشک میوه (g)، طول و قطر میوه (cm) در اکوتیپ های مذکور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر میزان ویتامین ث (mg/100 g pulp) بیشترین مقدار مربوط به اکوتیپ منطقه لمسک (۲۱/۲۸۴) و کمترین مربوط به اکوتیپ تخشی محله (۳۵/۴۰) بود. بیشترین میزان اسیدیته (mg/100 g) در نمونه های اکوتیپ روشن آباد(۴۸/۲) و کمترین آن در اکوتیپ منطقه کلاله (۲۱/۱) مشاهده شد. از نظر PH نیز بیشترین مربوط به اکوتیپ تخشی محله(۵۰/۵) و کمترین مربوط به اکوتیپ کلاله (۶۵/۴)، بالاترین وزن تر(۲۳۱/۲۷) و وزن خشک (۲۹۸/۱۱) میوه مربوط به اکوتیپ گنبد و کمترین وزن تر در اکوتیپ تخشی محله (۷۲۲/۱۰) وکمترین وزن خشک در اکوتیپ لمسک (۵۳۵/۳) ثبت شد. بیشترین میزان مواد جامد محلول در نمونه های سیدکلاته (۱۰/۳۴) وکمترین آن در نمونه های کلاله (۹۰/۱۸) مشاهده شد. بر اساس داده های حاصله به نظر می رسد که عناب در مناطق مورد مطالعه چه از نظر درون گروهی و چه از نظر برون گروهی دارای تنوع بالایی بوده و لازم است که در این مورد بویژه در زمینه سلکسیون و برنامه های اصلاحی تحقیقات بیشتری صورت گیرد.