سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا حسنخانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز
راضیه حسنخانی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

هدف ارتقا و اعتلای زندگی بشر و افزایش سطح رفاه و آسایش زندگی نبایستی منجر به نادیده گرفتن بزرگترین موهبت ونعمت الهی محیط زیست گردد. بقای زندگی انسان و سایر جانداران وابسته به حفظ تعادل و تناسب در این اکوسیستم میباشد. متاسفانه برخی افراد صرفا نفع موقت و گذرای خویش را ملاک عمل قرار میدهند و با دست خویش تیشه به ریشه زندگی خود و سایر همنوعان و جانداران میزنند. در این میان نقش حامی و ضامن در ابقا و تضمین زندگی در سطح کره خاکی را توافقات و کنوانسیونهای دوجانبه و چندجانبه بازی میکنند. یکی از موضوعات اصلی این توافقات، مربوط به تنوع زیستی بیوانرژی میباشد در سال ۲۰۰۸ ، اعضای کنوانسیون تنوع زیستشناختیCBD)و کنوانسیون رامسرRamsar Convention بر اهمیت بینالمللی زمینهای مرطوب مخصوصاً در زمینه بیوانرژی و اثرات مربوط به آن بر تنوع زیستی در کل و بر زمینهای مرطوب در جزء اشاره داشتند. استفاده پایدار، مهمترین مفهومی است که درCBD در ارتباط با بیوانرژی مطرح میگردد. در کنوانسیون وضع شده است که استعمال اجزای تنوع زیستی بایستی با روش و نرخی باشد که منجر به کاهش طولانی مدت تنوع زیست شناختی نگردد و لذا نیازها و اهداف حال و آینده تامین گردد. بنابراین تولید بیوانرژی بایستی در راستای تحقق استفاده پایدار از مواد خام قرار گیرد.